Tillgång till skyddsutrustning, tvål, handsprit och arbetskläder

Flera verksamheter har inventerat de lager som redan finns och gjort stora beställningar. En del har samordnat beställningar inom kommunen.