Hantera informationsflödet

Mycket information sprids av olika myndigheter och i olika kanaler. Det gör det svårt för ledningen att säkerställa att personal har tillgång till aktuell och verksamhetsanpassad information. Många verksamheter har löst det genom att ha täta avstämningar och att ta fram information på flera språk.