Planera bemanning av verksamheten på ett uthålligt sätt

Chefer känner en oro att kunna skapa en uthållighet i bemanningen av verksamheten på längre sikt.