Du ska få ett skyndsamt svar från vården

Du ska så snart som möjligt få kvittens av vårdgivaren på att dina synpunkter har tagits emot. Om det är möjligt ska du också få besked om när du kan förvänta dig ett svar. Hur lång tid det tar att få svaret beror bland annat på vad det är du har klagat eller haft synpunkter på. Vanligtvis bör du ha fått ditt svar inom fyra veckor.