Patientnämnden är en länk

Innan du anmäler ett klagomål till IVO ska du ha framfört klagomålet antingen till den verksamhet där du har fått vård eller till patientnämnden i din region. Det ingår dock inte i patientnämndernas uppdrag att ge stöd vid klagomål mot estetisk verksamhet. Vårdgivarna har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter. Patientnämnden är en länk mellan dig och vården. Läs mer om patientnämnden här.