Vem får anmäla ett klagomål till IVO?

Den patient som klagomålet gäller får anmäla händelsen till IVO. Om patienten har avlidit eller av annan anledning inte kan ta ställning till att anmäla får en närstående till patienten anmäla händelsen. Som närstående räknas vanligen familj, sammanboende och annan nära släkt eller en mycket nära vän. 

Om patienten behöver praktisk hjälp med att anmäla ett klagomål, är det viktigt att patienten ändå står som anmälare.