Vill du ansöka om ekonomisk ersättning?

Vill du söka om ekonomisk ersättning?

Då kan du göra på följande sätt:

  • Om du drabbas av en skada i vården som hade kunnat undvikas kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner har tecknat patientförsäkring hos Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag).
  • Gäller det vård som inte omfattas av landstingets/regionens patientförsäkring? Fråga då vilket försäkringsbolag ditt privatsjukhus, din privata tandläkarmottagning, ditt äldreboende eller din skönhetsklinik som har utfört estetiska estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar är försäkrat hos och ta en direkt kontakt med försäkringsbolaget.
  • Gäller det tandvård hos en privattandläkare kan du också kontakta Privattandvårdsupplysningen. Läs mer på Privattandvårdsupplysningens webbplats.
  • Om den som vårdat eller behandlat dig inte har en patientförsäkring – kontakta då Patientförsäkringsföreningen. Läs mer på Patientförsäkringsföreningens webbplats.
  • Om du blivit skadad av ett läkemedel – kontakta då Läkemedelsförsäkringen. Läs mer på Läkemedelsförsäkringens webbplats.