Hur räknar IVO fram beloppet för den särskilda avgiften?

Vår beräkning utgår främst från:

  • kostnaden för den uteblivna insatsen (kommunens besparing) 
  • väntetiden för den enskilde 
  • kostnader som kommunen har för insatser som beviljats under väntetiden, om dessa kompenserar för utebliven insats.

Vi väger även in kommunens ansträngningar för att verkställa beslutet.

En repressiv avgift på 25 procent tillkommer på det framräknade beloppet.

Den särskilda avgiften kan vara lägst 10 000 kronor och högst 1 miljon kronor.