När ansöker IVO om särskild avgift?

Utifrån kommunens uppgifter i individrapporter, yttrande och övriga handlingar gör IVO en bedömning av dröjsmålet med att verkställa insatsen. Om IVO bedömer att den enskilde fått vänta oskäligt länge på att få insatsen verkställd gör IVO en ansökan om särskild avgift till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten ska inom två år från tidpunkten för det gynnande beslutet delge kommunen ansökan för att en särskild avgift ska kunna utdömas.