Vad är oskäligt dröjsmål?

Det finns inget generellt svar på frågan om vad som är ett oskäligt dröjsmål.

Ett beslut om insats ska i princip verkställas omedelbart. Dröjsmålet med att verkställa beslutet börjar dagen efter att beslut fattats. 

Kommunens skyldighet att rapportera till IVO att ett beslut inte är verkställt börjar tre månader från dagen för beslutet fram till det att rapporteringsskyldighet inträder. Det är inte den tid som nämnden skäligen har på sig att verkställa ett beslut.

En bedömning av hur lång tid som är skälig måste alltid avgöras utifrån en individuell bedömning. Vid bedömning tar IVO bland annat hänsyn till insatsen, omständigheterna i det enskilda ärendet och hur kommunen har arbetat för att verkställa beslutet. Vad som är ett oskäligt dröjsmål avgörs slutligen av domstol.