Vad händer med individrapporten när den kommer till IVO?

När en individrapport kommer till IVO granskar vi den och vi tar ställning till den fortsatta handläggningen. Detta kan innebära att vi:

  • avslutar ärendet
  • fortsätter att bevaka ärendet fram till dess att beslutet är verkställt eller avslutat av kommunen
  • begär yttrande från nämnden.

Informationen i individrapporten ska tydligt beskriva orsakerna till dröjsmålet. Är informationen otillräcklig kan vi behöva hämta in yttrande och andra handlingar från kommunen.