Vad händer om domstolen meddelar dom om utdömande av särskild avgift?

När domen har vunnit laga kraft skickar IVO en faktura till kommunen. Den särskilda avgiften tillfaller staten.