Vad händer om kommunen missar en rapportering?

Det är viktigt att IVO har aktuella uppgifter. En missad rapportering kan leda till att IVO går vidare i sin handläggning och överväger ansökan om särskild avgift på ofullständiga uppgifter.

Om en kommun brister i sin rapporteringsskyldighet vid upprepade tillfällen är det något som kan komma att vägas in i en kommande tillsyn av kommunen. Frågor som kan bli aktuella är om kommunen har rätt verktyg och rutiner för rapporteringen samt om det finns behov av kompetensutveckling eller vägledning.