Behöver vi skicka in nämndens beslut och protokoll om rapporteringen av ej verkställda beslut till IVO?

Om inte IVO särskilt har begärt in uppgiften, behöver ni inte göra det.