Hur gör jag om jag har rapporterat ett beslut som inte alls skulle ha rapporterats?

Kontakta oss via ejverkstalldabeslut@ivo.se alternativt ring 010-788 50 00 för mer information.