Hur ska jag rapportera en insats som är delvis verkställd?

Den del av insatsen som inte är verkställd ska du rapportera som ett ej verkställt beslut.

Exempel: När en kommun endast har verkställt två av fem beviljade timmar hemtjänst, ska de tre ej verkställda timmarna rapporteras. Informationen i individrapporten ska tydligt beskriva orsakerna till dröjsmålet. Är informationen otillräcklig kan IVO behöva hämta in yttrande och andra handlingar från kommunen.