Hur ska jag rapportera erbjudanden när det inte kommer upp fler fält för datum?

Du skriver in datum för erbjudanden i informationsrutan.