Kan jag avsluta ärendet om den enskilde har tackat nej till insatsen/biståndet?

Nej, att personen tackar nej till ett erbjudande betyder i regel inte att beslutet är att betrakta som avslutat. Ni ska fortsätta att rapportera in det som ett ej verkställt beslut tills det är verkställt eller tills att den enskilde eventuellt tar tillbaka sin ansökan eller att behovet inte längre kvarstår.