Kan jag via e-tjänsten rapportera in ett ej verkställt beslut som rör en person med skyddade uppgifter? Det känns inte säkert.

Du kan rapportera in via vår e-tjänst, då den är säker. Skriv tydligt under övriga upplysningar att personen har skyddade uppgifter.