Kan jag via e-tjänsten rapportera in ett ej verkställt beslut som rör en person med skyddade uppgifter? Det känns inte säkert.

Ja. Kryssa i rutan Individen har skyddade personuppgifter eller saknar personnummer. Ange sedan samordningsnummer eller liknande. Du kan ange en kombination av siffror och bokstäver. Observera dock att det är viktigt att du själv har kontroll på samordningsnumret/det numret du själv angett. Det är det numret du själv sedan ska återrapportera i, om det behövs.