Kan jag via e-tjänsten rapportera in ett ej verkställt beslut som rör en person med skyddade uppgifter? Det känns inte säkert.

Kryssa i rutan Individen har skyddade personuppgifter eller saknar personnummer. Du anger det samordningsnummer som personen har fått. Du fortsätter att rapportera individen med samma samordningsnummer under hela rapporteringstiden. Det är även det numret IVO kommer att hänvisa till ifall IVO behöver kontakta kommunen i ärendet.