När är beslutet verkställt? När den enskilde tackat ja eller när den enskilde flyttar in?

Beslut enligt SoL och LSS ska i princip verkställas omedelbart. Ett beslut är verkställt när den enskilde personen får tillgång till insatsen.  Det kan till exempel vara det datum när bostaden finns tillgänglig för inflyttning, när det är möjligt för den enskilde personen att börja nyttja hemtjänsten, när det första stödsamtalet sker i en serie av stödsamtal etc. Att den enskilde tackat ja till ovanstående insatser och deltagit i planering av dem är inte att betrakta som verkställighet utan det är datumet när insatsen verkligen startar som är datum för verkställighet.