När betraktas ett ärende vara avslutat av annan anledning?

Avslut av annan anledning kan exempelvis vara att personen drar tillbaka sin ansökan eller att behovet inte längre kvarstår.