Ska jag rapportera ett avbrott i verkställigheten som uppkommit efter önskemål av den enskilde?

Ja, ett avbrott ska rapporteras oavsett anledning. Beskriv anledningen till avbrottet och hur kommunen arbetar för att beslutet ska verkställas igen.