Vår kommun har blivit dömd att betala särskild avgift. Vad händer nu?

IVO kommer att höra av sig med en förfrågan om fakturauppgifter och sedan skickas en faktura till er kommun.