Varför ska jag rapportera via e-tjänsten och inte via pappersblankett?

Det finns flera skäl till att gå över till e-tjänsten för att rapportera ej verkställda beslut. E-tjänsten underlättar handläggningen både för dig som rapportör och för IVO, och sparar på miljön i och med färre utskrifter. 

De uppgifter som du som rapportör skriver in vid ett rapporteringstillfälle sparas i e-tjänsten och du kan återanvända uppgifterna vid nästkommande rapporteringar. Du får en överblick över nämndens samtliga pågående ej verkställda beslut i form av en lista. Du kan även söka efter ett pågående ärende med hjälp av olika sökord.  

Uppgifter om ej verkställda beslut i e-tjänsten innebär effektivare handläggningstid för IVO på flera sätt. IVO kan exempelvis direkt i systemet avsluta ärenden som rapporterats som verkställda eller avslutade och där myndigheten bedömt att oskälig tid inte uppkommit. Det innebär även att IVO inte behöver skapa en fysisk akt som arkiveras när ärendet är avslutat.