Vem kan vara huvudrapportör?

Nämnden utser vem som ska vara huvudrapportör. Det kan vara en administratör, handläggare eller chef.