Vilken information ska kommunen lämna i samband med rapporteringen?

IVO behöver tydlig information om vilka åtgärder kommunen vidtagit. Det avgör hur vi ska gå vidare i den fortsatta handläggningen. Det bör exempelvis framgå när den enskilde personen fått erbjudande om insats och uppföljningar om sina behov.