Vilket datum ska rapporteras som datum för avslut av annan anledning?

Det är viktigt att rapportera in rätt datum för avslut och att det sker så fort som möjligt, gärna redan dagen för avslut. Det är viktigt att IVO har aktuella uppgifter för att handläggningen inte ska utmynna i ett beslut eller i en ansökan om särskild avgift på ofullständiga uppgifter.