Beslut

Efter genomförd inspektion upprättar IVO alltid ett beslut. Beslutet kan i vissa fall innehålla krav på verksamheten att vidta åtgärder för att säkerställa att de barn och unga som är inskrivna får en trygg och säker vård.