Konsekvenser

Förekommer det ett missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till, får IVO förelägga den ansvariga för verksamheten att rätta till missförhållandet. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Om verksamheten inte åtgärdar bristerna kan det ytterst leda till att IVO utfärdar ett förbud eller återkallar verksamhetens tillstånd.