Metod

Inspektioner kan vara oanmälda eller anmälda. I tillsynen ingår att samtala med de barn och ungdomar som vill. Föreståndare eller personal intervjuas och även granskning av dokument kan förekomma.