Beslut

För att få bedriva verksamhet som hanterar blod, vävnader och celler krävs ett tillstånd av IVO. Tillståndet kan förlängas med max två och ett halvt år i taget under förutsättning att verksamheten uppfyller kraven på kvalitet och säkerhet enligt gällande författningar. Resultaten av tillsynen ligger till grund för IVO:s beslut om att förlänga tillståndet eller inte.