Metod

IVO inspekterar verksamheter som hanterar blod, celler och vävnader minst vartannat år. Inspektionerna är föranmälda och omfattar granskning av dokument, metoder, lokaler och ledningssystem. Även intervjuer med verksamhetsansvariga och personal ingår i tillsynen.