Verksamheter som berörs av frekvenstillsynen

  • blodcentraler
  • samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården som hanterar vävnader eller celler som ska användas på människor, exempelvis:
    • kliniker som vårdar patienter med svåra brännskador
    • ögonkliniker som transplanterar hornhinnor
    • verksamheter som hanterar stamceller för transplantation
    • IVF-kliniker (provrörsbefruktning)