Blod

IVO är utsedd expertmyndighet, sk. Competent Authority (CA) tillsammans med Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Detta innebär att kommissionen (DGSante) kommunicerar direkt med kontaktpersoner på IVO i frågor som rör Blod.

IVO deltar i myndighetsmöten om blod och blodverksamheter på möten i Bryssel som organiseras av DG Sante. 

IVO ansvarar för att sammanställa rapporter till DGSante om biverkningar och avvikelser, samt omfattningen av Sveriges blodgivning, hantering och användning av av blod och blodkomponenter. Detta sammanställs efter inkomna årsrapporter från verksamheterna.