Organ

IVO är utsedd expertmyndighet, CA tillsammans med Socialstyrelsen. Detta innebär att kommissionen (DGSante) kommunicerar direkt med kontaktpersoner på IVO i frågor som rör organ och transplantation.

IVO deltar i myndighetsmöten om hantering av organ på möten i Bryssel som organiseras av DG Sante.

IVO ansvarar för att ha en sammanställning av antalet biverkningar och avvikelser, samt omfattningen av Sveriges transplantationsverksamhet gentemot kommissionen. Detta sammanställs efter inkomna årsrapporter från verksamheterna.

Scandiatransplant är den organisation som hanterar databasen med Norges, Islands, Finlands, Danmarks, Estlands och Sveriges  transplantationsverksamheter och IVO deltar i Scandiatransplants årliga myndighetsmöten. Läs mer på Scandiatransplants webbsida.

Skandinaviskt nätverk där IVO tillsammans våra systermyndigheter i Skandinavien möts i samband med Scandiatransplants årliga möten, för att bereda och enas i frågor som är aktuella inför Scandiatransplants årliga möten.