Vävnad

IVO är utsedd expertmyndighet, (CA) tillsammans med Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Detta innebär att kommissionen (DGSante) kommunicerar direkt med kontaktpersoner på IVO i frågor som rör vävnader och celler. 

IVO deltar i myndighetsmöten om vävnader och celler på möten i Bryssel som organiseras av DG Sante. 

IVO ansvarar för att sammanställa rapporter till DGSante om biverkningar och avvikelser, samt omfattningen av Sveriges donation, hantering och användning av vävnader och celler. Detta sammanställs efter inkomna årsrapporter från verksamheterna. 

IVO representerar Sverige i  två sub-expertgrupper tillsatta av DG Sante:  

  • Vigilance grupp som omfattar både blod och vävnader, vars uppdrag är att förbättra definitioner för avvikelser och biverkningar samt där det behövs, förnya mallen för rapportering till DG Sante och tillhörande förklaringar.
  • Coding-grupp  vars uppdrag är att följa upp implementeringen av de EU-gemensamma SEC koderna för vävnader och celler och rapportera problem/ förbättringar av EU-plattformen där alla produktkoder och Europas alla vävnadsinrättningar finns sökbara. Läs mer EU Coding Platforms webbsida.