Får vårdgivaren automatiskt en kopia av min ansökan? När skickas den i så fall ut?

Nej. I vissa fall skickar vi en kopia av ansökan till vårdgivaren för att denne ska ha möjlighet att yttra sig.