Går det snabbare om jag skickar med ett intyg från vårdgivaren där denne också anser att journalförstöring kan godkännas?

Nej, det är IVO som gör den slutliga bedömningen.