Går det snabbare om jag skickar med den journalhandling jag vill ha förstörd?

Handläggningen förenklas om all relevant information skickas med men handläggningstiden är fortfarande ungefär 12 månader.