Hur lång tid tar det innan ni börjar handlägga ärendet och hur lång tid tar det i snitt från det att handläggningen påbörjas tills ärendet är avslutat?

För närvarande bedöms handläggningstiden för journalförstöringsärenden vara ca 12 månader.