Hur ser det ut i den elektroniska journalen om uppgifter raderats, framgår det att information tagits bort?

Denna fråga ställs lämpligast till aktuell vårdgivare då det kan se olika ut mellan vårdgivarnas journalsystem.