Kan även logglistor tas bort?

Nej, logglistor är inte del av patientjournalen.