Kan ett avslag från IVO överklagas och hur gör jag då?

Besluten kan överklagas. Sökanden skriver till Förvaltningsrätten i Stockholm men skickar skrivelsen till IVO. Om IVO inte själv ändrar beslutet på det sätt sökanden begär sänder IVO överklagandet vidare till förvaltningsrätten för prövning.