Kommer det synas på 1177 att journalen tagits bort? Det vill säga, står det att det tidigare funnits en journalanteckning/journal som nu förstörts?

Journalen som visas på 1177 mina sidor är en återspegling av vårdgivarens journal.