Om vårdgivaren har synpunkter på min ansökan till IVO, får jag då ta del av dem?

Ja, som regel.