Vad händer om information från journalen som jag vill ta bort har använts som underlag hos Försäkringskassan?

Om en journaluppgift har legat till grund för beslut hos Försäkringskassan, däribland beslut om ersättning, talar det emot journalförstöring. Uppgifterna som ska tas bort får inte ha använts som underlag för beslut eller bedömning hos IVO, annan myndighet eller en domstol.