Vilka är de vanligaste skälen till att en ansökan godkänns?

Ansökan godkänns om alla tre kriterierna i journalförstöringsbestämmelsen är uppfyllda.