Fakturahantering

Fakturaadress (OBS! ny fakturadress från 25/3 2021)

Inspektionen för vård och omsorg
FE 7809
831 90 ÖSTERSUND

Obs: Vid användning av ovan fakturaadress, ange alltid en personlig mejladress som referens: namn.efternamn@ivo.se (för dubbelnamn gäller: namn-namn.efternamn@ivo.se eller namn.efternamn-efternamn@ivo.se).

e-faktura

Observera att fakturor till statliga myndigheter alltid ska skickas som e-faktura via PEPPOL.

GLN-nummer: 7340093200301

Van-tjänst: Visma Proceedo

Organisationsnummer

202100-6537