Presstjänst

IVO:s presstjänst hanterar frågor från media.

Telefon: 010-788 50 10

Presstjänsten är bemannad vardagar 8.00-16.30

E-post: press@ivo.se

Om du önskar ta del av handlingar kontakta samordna.utlamnanden@ivo.se