Registerfunktion

IVO:s registerfunktion har ingen telefon.

Vid frågor om register, skriv till registerfragor@ivo.se.